С последователната си политика за индивидуален подход, качествено и бързо обслужване фирмата спечели през годините много клиенти. Доверието на клиентите към изделията на фирмата е най-големият и ресурс. Фирмата цени клиентите си и се води от стремежа да се вслушва в мнението и препоръките им, за да осигури максимална полза и да задоволи техните потребности.

 

РЕД  И  УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА
  1. Първа среща с Клиента ( при налични ориентировъчни размери на мястото ) – уточняват се общи елементи по проекта, като примерно разположение, материали, механизми, уреди и аксесоари.
  2. Представяне на проект и придружаваща оферта, която може да е в различни видове материали.
  3. При приемане на офертата и решение за поръчка, с Клиента се определя ден за мерки на адрес.
  4. След снемане на размери се уточняват  проект ( разпределение ), компоненти и окончателна стойност на поръчка.
  5. Поръчката се стартира с подписване на Договор, в който се описват всички компоненти на обзавеждането.
  6. Определя се срок за изпълнение, който е 30 календарни дни.
  7. Стоката се получава на адреса посочен от поръчващия.
  Фирмената политика на „Албида” е основана на коректност, отговорно поведение и лоялност към клиенти и партньори.