Красива изчистена секция. Изработена със видими елементи и врати от фурнир дъб, корпус от лпдч. Всички врати се отварят с пуш система, без дръжка. На трите падащи врати успяхме да приложим нещо рядко виждано – падаща врата на пуш, с плавно падане.

Leave a Reply